แพ็คเกจประกันภัยเดินทาง

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ระหว่างการท่องเที่ยวหรืออยู่ต่างประเทศ ซึ่งประกันการเดินทางจะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพ อุบัติเหตุ ทรัพย์สิน และความไม่แน่นอนอื่นที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์การเดินทางนั้น

แพ็คเกจประกันภัย MSIG

แพ็คเกจประกันภัย AXA