เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส

บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นทั้งบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยและบริษัทนายหน้าประกันชีวิต โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 44,228,000 บาท ใบอนุญาตประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ ว00033/2547 และใบอนุญาตประกอบกิจการนายหน้าประกันชีวิตเลขที่ ช00009/2557

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นงานด้านการให้บริการแนะนำประกันวินาศภัยและประกันชีวิตหลากหลายประเภทแบบครบวงจรให้กับลูกค้า ด้วยการนำเสนอข้อเสนอที่เหมาะสม และดีที่สุด ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจทุกประเภท

บริษัทประกันภัยคู่ค้า