เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส

บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ซี จี โบรกเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรงและการประกันภัยต่อ เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท และ เพิ่มทุนเป็น 20,000,000 บาท เมื่อเดือนตุลาคม 2553

ปัจจุบัน บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นทั้งบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยและบริษัทนายหน้าประกันชีวิต โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 44,228,000 บาท ใบอนุญาตประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ ว00033/2547 และใบอนุญาตประกอบกิจการนายหน้าประกันชีวิตเลขที่ ช00009/2557

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นงานด้านการให้บริการแนะนำประกันวินาศภัยและประกันชีวิตหลากหลายประเภทแบบครบวงจรให้กับลูกค้า ด้วยการนำเสนอข้อเสนอที่เหมาะสม และดีที่สุด ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจทุกประเภท

ลูกค้า

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดี ซื่อสัตย์และจริงใจ มุ่งเน้นผลประโยชน์ และความคุ้มค่าให้กับลูกค้า ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุด

คู่ค้า/บริษัทประกันภัย

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างพันธมิตรใหม่ ๆ กับคู่ค้า/บริษัทประกันภัย โดยทำงานร่วมกันเสมือนหนึ่งเป็นทีมงานเดียวกัน เพื่อนำเสนอข้อเสนอประกันและบริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า

ผู้ถือหุ้น

ดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลประกอบการที่ตั้งไว้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

พนักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านความรู้เกี่ยวกับประกันภัย และการให้บริการกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้พนักงานมีการเจริญเติบโตในอนาคต
1972
Founded

A wholly owned subsidiary under Central Group with initial mission to serve all business units under the group. With the deep experience in many retail business categories, now we are ready to grow beyond our own group of business.

10
Rigistered Capital (Million)

Operate with 3 separate insurance brokerage licenses – General Insurance License, Life Insurance License, and Re-Insurance License.

0
Premium (Billion)

We expect to close at 2.4 billion baht by end of 2022. It will be generated from 2 insurance categories – commercial insurance and retail insurance. Each category contributes around 50% of the total premium.

5
Employee

Professional Management Team with insurance knowledge from 10-40 years of experiences in the industry.