บริการของ เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส


บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด
มุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพการบริการ ซื่อสัตย์และจริงใจ ด้วยข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

บริษัท เซ็นทรัลอินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นนายหน้าให้บริการด้านธุรกิจประกันภัยวินาศภัยหลายประเภท โดยครอบคลุมตั้งแต่การประกันภัยส่วนบุคคลไปจนถึงการประกันภัยด้านอุตสาหกรรม ดังนี้

1. การประกันภัยทรัพย์สิน
 1. การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
 2. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
 3. การประกันอัคคีภัย
 4. การประกันภัยสิทธิการเช่า
2. การประกันภัยวิศวกรรม
 1. การประกันภัยงานรับเหมาก่อสร้างตามสัญญา
 2. การประกันภัยความเสี่ยงในการติดตั้งเครื่องจักร
 3. การประกันภัยระหว่างการปรับปรุง และตกแต่ง
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 1. การประกันภัยสินค้าขนส่งทางทะเล
 2. การประกันภัยขนส่งสินค้าในประเทศ
 3. การประกันภัยตัวเรือ
4. การประกันภัยรถยนต์
 1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
 2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
5. การประกันความรับผิดตามกฎหมาย
 1. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 2. การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
 3. การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
 4. การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
 5. การประกันภัยความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
 6. การประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่
6. การประกันภัยพิเศษ
 1. การประกันภัยก่อการร้าย
 2. การประกันภัยอัญมณี ทองคำ และเครื่องประดับ
 3. การประกันภัยค้ำประกันพนักงาน
 4. การประกันภัยไซเบอร์
 5. การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
 6. การประกันภัยวิชาชีพ
 7. การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่
7. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 1. การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ
 2. การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก
 3. การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์
 4. การประกันภัยกระจก
 5. การประกันภัยโจรกรรม
 6. การประกันภัยสำหรับเงิน
 7. ประกันภัยความซื่อสัตย์
 8. ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
 9. การประกันภัยการเดินทาง
 10. การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
 11. การประกันอุบัติเหตุ
 12. การประกันภัยชดเชยรายได้
 13. การประกันภัยมะเร็ง
 14. การประกันภัยอิสรภาพ
 15. การประกันภัยอาชญากรรม
1. การประกันชีวิตประเภทกลุ่ม (สวัสดิการพนักงาน)
 1. การประกันชีวิตกลุ่ม
 2. การประกันสุขภาพกลุ่ม
 3. การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
2. การประกันชีวิตประเภทสามัญ
 1. แบบชั่วระยะเวลา
 2. แบบสะสมทรัพย์
 3. แบบตลอดชีพ
 4. แบบเงินได้ประจำ
 5. แบบบำนาญ