บริษัทประกันภัยคู่ค้า


เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหลักประกันภัยให้กับลูกค้า ตลอดจนการให้บริการที่ดีเยี่ยม บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด จึงได้มีนโยบายสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าบริษัทประกันวินาศภัยที่มีฐานทางการเงินที่มั่นคงและมีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมให้บริการทุกๆภูมิภาค ดังนี้