เกี่ยวกับ เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส


บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ซี จี โบรกเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรงและการประกันภัยต่อ เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท และ เพิ่มทุนเป็น 20,000,000 บาท เมื่อเดือนตุลาคม 2553

ปัจจุบัน บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นทั้งบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยและบริษัทนายหน้าประกันชีวิต โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 44,228,000 บาท ใบอนุญาตประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ ว00033/2547 และใบอนุญาตประกอบกิจการนายหน้าประกันชีวิตเลขที่ ช00009/2557

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นงานด้านการให้บริการแนะนำประกันวินาศภัยและประกันชีวิตหลากหลายประเภทแบบครบวงจรให้กับลูกค้า ด้วยการนำเสนอข้อเสนอที่เหมาะสม และดีที่สุด ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจทุกประเภท


วิสัยทัศน์


“เป็นผู้นำในธุรกิจนายหน้าประกันภัยของประเทศที่ลูกค้าเลือก ด้วยบริการที่ดี มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ซื่อสัตย์จริงใจ มุ่งเน้นความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด”


พันธกิจ


ลูกค้า
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดี ซื่อสัตย์และจริงใจ มุ่งเน้นผลประโยชน์ และความคุ้มค่าให้กับลูกค้า ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุด
คู่ค้า/บริษัทประกันภัย
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างพันธมิตรใหม่ ๆ กับคู่ค้า/บริษัทประกันภัย โดยทำงานร่วมกันเสมือนหนึ่งเป็นทีมงานเดียวกัน เพื่อนำเสนอข้อเสนอประกันและบริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า
ผู้ถือหุ้น
ดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลประกอบการที่ตั้งไว้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
พนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านความรู้เกี่ยวกับประกันภัย และการให้บริการกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้พนักงานมีการเจริญเติบโตในอนาคต